IC

/Victî cw îW rflctocte sfNptunç UPS 'Of Iff i; :■ ^chjf

SUÖ/tfCf Tr ! ftiflgtf u^/VHjf TOftC? fir aftfd'ifpiw Product jt nor scia tfb j tüun Auttio'j/ed fiffurr^ are ict-.L-:..1 ?(.'.1 rrirestocA

'¡.jf,,.f"rrg -r■ îm.l r.:rrei/xi* wiï itssufdï

M i/Sr1 Ort yOüi ÄtfJtf pjrtftjfift EGE 51ipp I : f : - ttit f ' 1.1 fîi; f,ïr;.riirçr$ ' -.-i'.i rr i n f,fv. hi ,t cOQy r.1/ i warranty prw to pvrctiazf}, cull customer service at ?03 6*fJ ¡063 h; Ht Ir ^ ûi WsiieTï rJi no cjsf

EXTENDED SEflWCE

Was this article helpful?

0 0

Post a comment